Měřící a regulační technika FLOMAG

Produkty

Produkty společnosti FLOMAG se dělí na dvě hlavní skupiny - indukční průtokoměry a hladinoměry.

Podřazené kategorie

Průtokoměry

Indukční průtokoměr je přístroj pro objemové měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Princip měření je založen na Farradayově zákonu o elmg. indukci.

Zobrazit položky...

Hladinoměry

Ultrazvukové hladinoměry slouží k měření výšky hladin kapalin v otevřených i uzavřených zásobnících a kanálech.

Zobrazit položky...